trainingen

Trainingen

Aanpak:
Voor aanvang van een trainingsopdracht vindt een uitgebreide intake met de opdrachtgever plaats om de doelstellingen, bedrijfscultuur, verwachtingen van het MT en de leiderschapstijl duidelijk te krijgen. Het definitieve programma wordt op basis van deze intake vastgesteld.

Structuur:
Alle trainingen van ZiBri kenmerken zich door een vaste structuur en aanpak. De trainingen zijn onderverdeeld in vier effectieve blokken van 100 minuten per dag.
1. opbouw / introductie / inventarisatie persoonlijke leerwensen / afstemming op programma / spelregels
2. introductie theorie / inbreng praktijksituaties van de deelnemers / kennis transfer
3. toepassen / oefenen / rollenspelen
4. feedback / evalueren / verbeteren / ervaring transfer

Duur van de training:
Standaard duurt een training twee dagen of vier dagdelen. Minimaal zes, maximaal tien deelnemers per training.
Bij kleinere groepen wordt Cyclische Teamcoaching aanbevolen. Dit product is ontwikkeld door Zibri Leiderschap. Het is een combinatie van teambuilding in de vorm van teamcoaching, training en aansluitend individuele coaching.

Oplevering / evaluatie:
Na een training ontvangt de klant standaard een spreekstuk van de trainer inclusief advies voor opvolging. Dit spreekstuk kan naar behoefte mondeling worden toegelicht.

Materiaal:
ZiBri werkt niet met dikke syllabi die in de kast verdwijnen. Wij maken gebruik van praktische hand-outs, Powerpoints en werkbladen.