trainingen

Projectmanagement en leiderschap

Wanneer is het klaar?

Projectmanagement en leiderschap, dat is vragen om problemen. Goede relatiegerichte leiders die van nature in staat zijn om mensen vanuit verschillende disciplines te laten samenwerken, zijn vaak beroerde systeem- en doelmanagers. Andersom geldt hetzelfde, intern projectleiderschap is bij ervaren lijn managers niet voor niets impopulair. Politiek, belangen, onduidelijkheid over de opdracht, vage bevoegdheden, ontbrekende criteria en het ontbreken van een praktisch stappenplan, leiden tot vertraging en frustratie!

Hoe moet het dan wel? In deze training leert u alle aspecten te beheersen. Zowel systeem, methodiek (met gebruik van zeer praktische checklists) en sociale vaardigheden komen aan bod. De training begint met het inzichtelijk maken wat voor type projectleider u bent, omdat uw eigen sterkte/zwakte analyse de sleutel tot succesvol projectmanagement & leiderschap is.