trainingen

Intake en onderhandelingsvaardigheden

Als u bereid bent dan…. / Hoor ik u eigenlijk zeggen…?

Deze training bevat twee hoofditems: structuur en vorm. Beide zijn essentieel om optimaal gebruik te maken van de u geboden tijd bij de klant. Bij de intake gaat het vooral om inzicht te krijgen in de problematiek die speelt , de werkelijke behoefte van de klant en om de beleefwereld en cultuur van de klant duidelijk te krijgen. Als het gaat om onderhandelingen zijn een aantal specifieke vaardigheden vereist.

Vooraf aan deze training verzameld Zibri bij u een aantal intake/onderhandel situaties uit de praktijk en schrijft hiervan uw eigen casus! De rol van de deelnemers is ook bijzonder: om de beurt zijn zij verkoper, coach van de verkoper, klant en waarnemer. Hiermee leren de deelnemers niet alleen intakegesprekken voeren en onderhandelen, maar zich ook inleven in de ander, coachen, goed waarnemen en  feedback / advies geven!

Onderhandelen:

  • Argumenteren
  • Verklaren komt voor de mening
  • Vragen beantwoorden + weerleggen van weerstanden
  • Prijs noemen
  • Weerleggen van bezwaren tegen de prijs (eigen weerstanden + belemmerende overtuigingen)
  • Gegronde bezwaren
  • Uitvluchten van de klant en uw reactie daarop
  • Tips en kenmerken voor onderhandelen