trainingen

Gespreksvoering voor leidinggevenden

Praktijkgerichte gesprekken voor leidinggevenden

Is dit waar u op hebt zitten wachten? In deze meerdaagse training/workshop beslaat het theoretisch kader en de uitleg over hoe en wat slechts één uur. Daarna gaan we snel aan de slag met oefeningen en rollenspellen. Verschillende rollenspellen worden opgenomen en gezamenlijk geanalyseerd en aangevuld met tips en verbeterpunten. De rol van de deelnemers is ook bijzonder: om de beurt zijn zij leidinggevende, coach van de leidinggevende, tegenspeler en waarnemer. Hiermee leren de deelnemers niet alleen gesprekken voeren, maar zich ook inleven in de ander, coachen, goed waarnemen en feedback/advies geven!
gesprekken die geoefend kunnen worden:

– correctiegesprekken
– persoonlijke ontwikkelgesprekken
– slecht nieuws gesprekken
– voortgangsgesprekken
– planning & review
– conflictgesprekken
– instructie/delegeren

Vooraf aan deze training verzameld Zibri bij u een aantal lastige gesprekonderwerpen uit de praktijk en schrijft hiervan uw eigen casus!