trainingen

Effectief vergaderen

Nooit meer vergaderen….het einde van de polderpolitiek

Sneller, doelgerichter en vooral heel efficiënt!

Wie heeft het niet ervaren: vergaderingen waarbij iedereen voor zich uit zit te staren. Het holle geklets dat zich verschuilt achter procedures, moeizame besluitvorming, terloops op horloges kijkend van hoe lang duurt dit nog…. collega’s die zich niet uitspreken. De vergadering sukkelt voort zonder dat iemand ingrijpt. Achteraf op de gang of in de pauze halen de betrokkenen hun schouders op over deze zinloze vertoning. Het wordt vaak als tijdsverspilling en een extra verhoging van de werkdruk ervaren.
Het uitvoeren van een effectief werkoverleg is een discipline waarbij het belangrijk is dat vooral de rol van de proceseigenaar wordt vastgesteld. Wanneer je tijdens de uitvoering te maken krijgt met meningsverschillen en weerstand is de rol van de proceseigenaar de ideale graadmeter om tot duidelijke oplossingen te komen. Door deze benadering van het werkoverleg (nooit meer vergaderen) wordt ruimte gecreëerd om de team kwaliteiten te ontwikkelen en onderling af te stemmen waardoor de samenwerking optimaal kan floreren.

Roep een beeld op van je laatste belangrijke werkoverleg:

– Waar ging het over?
– Wat waren de geheime agenda’s
– Waarom heb je de geheime agenda’s geaccepteerd?
– Hoe lang duurde het?
– Wat hebben ze proberen mee te geven waar je niets aan hebt?
– Wat heb je ermee gedaan?
– Wat heeft het opgeleverd?