overige diensten

Workshops

Zibri workshops, even wat anders!

In de Zibri workshops hoeft u zich niet te vervelen. Sterker nog, het is hard werken want resultaat is vereist. Zorg dat u scherp bent, omdat de workshops maar zes uur duren ligt het tempo behoorlijk hoog.

Wij verwachten dat u actief meedoet en meedenkt, het is tenslotte uw workshop. Bij aanvang vindt een korte introductie over het onderwerp, het belang van het onderwerp en een mini moderatie plaats. Daarna gaan we aan de slag.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

Normen & Waarden workshop

Opstellen & afstemmen van de operationele waarden.
Waarde management: het normen en waarden proces in een organisatie.

Wat zijn waarden? : waarden zijn diepgewortelde overtuigingen die aangeven hoe wij handelen en beslissingen nemen. De bedrijfswaarden zijn de eigenlijke bouwstenen voor elke organisatie. Waarden in een organisatie bepalen hoe medewerkers het bedrijf vertegenwoordigen en zijn voor toekomstige klanten een graadmeter waarop ze beslissen om klant te worden. Het vaststellen van de operationele bedrijfswaarden en de stappen die nodig zijn om deze operationele waarden door alle medewerkers in de dagelijkse praktijk te kunnen laten dragen en toepassen, zijn een essentieel onderdeel van het veranderproces.

De operationele waarden zijn de motor voor elke bedrijfsvoering. Door waarden in een organisatie serieus te nemen, kunnen buitengewone resultaten behaald worden. Waarden harmoniseren, geven een goede sfeer, medewerkers kunnen in hun competenties groeien en krijgen een omgeving waarin ze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het zijn de afgestemde waarden die mensen op één lijn brengen, waardoor zij zich zullen  aansluiten om aan gemeenschappelijke doelen te werken.

Belangrijke kernvragen in het waarden proces zijn: Om welke waarden en normen wil men (organisatie/bedrijf) bekend staan? Wat voor gevoel moeten de klanten en werknemers over de organisatie hebben?

De blanco cheque workshop

De waarde van het idee als blanco cheque is gelijk aan waardering van het product op de markt.

Alles wat u ooit heeft gezien, of dit nu een product of een dienst is, is ontstaan omdat een persoon in staat was zijn ideeën over te brengen in de hoofden van andere mensen en ze daarvoor enthousiast te krijgen.

Vaak verhindert onze eigen manier van denken ons om creatief te zijn. Succesvolle ideeënmakers hebben de vaardigheid ontwikkeld om zichzelf ervan te overtuigen dat ze ergens in gaan slagen, hoewel niemand dat tot dan toe voor elkaar gekregen heeft.

Wat motiveert u? Wat houdt u tegen?

De Blanco Cheque workshop is speciaal gericht op het ontwikkelen, uitwerken en toepassen van nieuwe ideeën. U leert rendabele ideeën te herkennen en de bijbehorende stappen uit te voeren. Het accent ligt nu niet alleen op problemen oplossen of een paar adequate ideeën krijgen. Het gaat met name om de ideeën met ‘commerciële slagkracht’, te herkennen en in kaart te brengen.

Modereren 

Managers, projectleiders en adviseurs worden niet langer gewaardeerd omdat ze de wijsheid in pacht hebben. Er is steeds meer behoefte aan mensen die kennis in een organisatie kunnen mobiliseren. De moderatie methode is een instrument voor managers die samen een uitdagend vraagstuk willen aanpakken of een probleem oplossen.

De moderatie methode kent verschillende ‘inventarisatie technieken’ om informatie uit groepen te krijgen. Het kan daarbij gaan om verkenning, begripsvorming of opiniepeilingen. Een moderator stuurt niet op inhoudelijke argumenten, maar geeft alleen vorm aan het proces waarlangs de inhoud / specialisme gestructureerd kan worden. Deelnemers leren elkaar op een andere manier kennen en onuitgesproken ideeën en verwachtingen worden uitgesproken. Het wordt duidelijk of de meningen gebaseerd zijn op feiten of op aannames.

Door Modereren:   

–   kunt u uitdagende vraagstukken aanpakken of een probleem oplossen.

–   haalt u onuitgesproken ideeën en/of verwachtingen boven tafel.

–   zorgt u dat u en uw collega’s elkaar op een andere manier leren (her)kennen.

–   krijgt u concreet inzicht in wat er speelt binnen uw organisatie.

–   kunt u op een praktische en verantwoordelijke manier een strategie formuleren.

Overige Diensten

Zibri Procesarchitectuur Beursplein 5 Workshops Interventie /commercieel interim management Werving & Selectie

Uw eigen pakket

Stel uw eigen pakket samen. Zo ziet u wat uw begeleiding kan kosten.