overige diensten

Werving & Selectie

Combinatie pakket van: advies, persoonlijkheidsanalyse, assessment gesprek en introductie coaching

ZiBri assisteert en adviseert uw organisatie op het gebied van werving & selectie. Een van de meest gevraagde diensten is een check van de beoogde kandidaat met behulp van een TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie analyse° in combinatie met een assessment gesprek met de kandidaat en aansluitende coaching.

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie analyse®

Dit is een uitstekend instrument om de basis gedragingen en overtuigingen van een sollicitant te verduidelijken en bespreekbaar te maken. De analyse legt het basis- en responsgedrag zelf , de drijfveren, persoonlijke normen en waarden, en overtuigingen achter het gedrag bloot. De motivatie geeft antwoord op de vraag waarom een sollicitant zo handelt, terwijl de stijl juist aangeeft hoe iemand handelt. Door de zeer grote herkenbaarheid en duidelijke taal in het uigebreide rapport ligt de acceptatie erg hoog. Dit rapport maakt duidelijk of de sollicitant past binnen het door u gevraagde profiel.

Assessment gesprek en advies

De consultant voert een assessment gesprek om onafhankelijk advies te kunnen geven over de ‘match’ van de sollicitant met het gevraagde profiel. Hierbij wordt niet specifiek gekeken of het CV klopt, maar vooral of de sollicitant passend is binnen de cultuur van de organisatie.

Coaching

Na aanstelling wordt de nieuwe medewerker en zijn of haar leidinggevende gecoacht in drie sessies (twee individueel en een gezamenlijk). U verminderd hiermee sterk uw afbreukrisico.. Een mislukte sollicitatieprocedure en aanstelling kan u zomaar na een jaar € 50.000,- hebben gekost….

 

Overige Diensten

Zibri Procesarchitectuur Beursplein 5 Workshops Interventie /commercieel interim management Werving & Selectie

Uw eigen pakket

Stel uw eigen pakket samen. Zo ziet u wat uw begeleiding kan kosten.