coaching

Cyclische Teamcoaching

De nieuwste vorm van teambuilding!

Bij Cyclische Teamcoaching gaat het vooral om eenduidigheid, samenwerking, rolverantwoordelijkheid en goed voorbeeld gedrag van alle teamleden. Samen gaan we op zoek naar:

  • De ongewenste situatie
  • De gewenste situatie
  • De rolverdeling
  • De afspraken
  • Het gewenst resultaat
  • Ons gezamenlijk commitment

Wat zijn de belangrijkste onderlinge kwaliteiten (competenties) die voor alle betrokkenen versterkend naar elkaar werken, om een unieke teamprestatie te kunnen realiseren?.

Zeer geschikt voor verkoop teams, middelmanagers en het MT.

Cyclische Teamcoaching/teambuilding kan ook in de vorm van een extern (meerdaags) programma. Neem contact op met Zibri Leiderschap en vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Cyclische Teamcoaching is een door Zibri leiderschap ontwikkelde combinatie methodiek.